هفته چهارم الکترونیک کار عمومی سلف(سیم پیچ) قسمت اول

سلف (سیم پیچ ) قسمت دوم

تست خازن و سلف

هفته چهارم تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه عیب یابی مدار دیجیتال

عیب یابی مدار صوتی

مخابرات عمومی شبکه تلفن همراه مفاهیم اوله مخابرات شخص به شخص

اجزاء شبکه مخابرات موبایل

دانلود جزوه تعمیرکار سخت افزار موبایل

دانلود جزوه الکترونیک کار عمومی

دانلود نمونه سوالات آزمون سخت افزار موبایل