هفته پنجم الکترونیک کار عمومی ترانزیستور ها

رفتار قطعه مقاومت ، خازن و سلف در جریان متناوب

مدارات دیودی

مخابرات شبکه تلفن همراه باند فرکانسی در شبکه موبایل

تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه مدار رادیوئی ارسال

مدار رادیوئی دریافت

مدار صفحه کلید

دانلود جزوه تعمیرکار سخت افزار موبایل

دانلود جزوه الکترونیک کار عمومی

دانلود نمونه سوالات آزمون سخت افزار موبایل