هفته دوم کلاس الکترونیک عمومی نحوه تست مقاومت ها با دستگاه مولتیمتر (قسمت اول)

نحوه تست مقاومت ها با دستگاه مولتیمتر (قسمت دوم)

مفاهیم ولتاژ ، جریان و توان (قسمت اول)

مفاهیم ولتاژ ، جریان و توان (قسمت دوم)

هفته دوم کلاس تعمیرات سخت افزار نحوه کار با دستگاه منبع تغذیه

معرفی نقشه های الکترونیکی تعمیرات موبایل

معرفی بلوک دیاگرام تلفن همراه

معرفی و عیب یابی بلوک تغذیه موبایل (قسمت اول)

معرفی و عیب یابی بلوک تغذیه موبایل (قسمت دوم)

معرفی و عیب یابی بلوک تغذیه موبایل (قسمت سوم)

دانلود جزوه تعمیرکار سخت افزار موبایل

دانلود جزوه الکترونیک کار عمومی

دانلود نمونه سوالات آزمون سخت افزار موبایل