هفته اول کلاس الکترونیک عمومی الکتریسیته ساکن

هفته اول کلاس الکترونیک عمومی
الکتریسیته ساکن

 

ولتاژ و جیان متناوب و مستقیم (قسمت اول)

ولتاژ و جریان متناوب و مستقیم (قسمت دوم)

مقاومت الکتریکی

هفته اول کلاس تعمیرات سخت افزار معرفی ابزار آلات تعمیرات

نحوه باز کردن قاب قسمت اول

نحوه باز کردن قاب قسمت دوم

معرفی و کاربری مولتیمتر

معرفی انواع بردها و شیوه های لحیم کاری

دانلود جزوه تعمیرکار سخت افزار موبایل

دانلود جزوه الکترونیک کار عمومی

دانلود نمونه سوالات آزمون سخت افزار موبایل