در این مقاله آموزشی قصد داریم به چند موضوع مهم بپردازیم. اول: روش دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فنی حرفه ای. دوم: روش مشاهده نتایج آزمون فنی حرفه ای (آزمون کتبی و آزمون عملی) سوم: روش پرداخت هزینه صدور گواهینامه فنی حرفه ای چهارم: روش استعلام و صدور گواهینامه فنی حرفه ای.

آزمون سازمان فنی حرفه ای

برای شرکت در آزمون فنی حرفه ای شما باید یک سری مراحل را پشت سر بگذارید. این مراحل از دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فنی حرفه ای تا صدور گواهینامه مهارت فنی حرفه ای در شکل زیر به صورت گام به گام به شما کارآموزان عزیز به تصویر کشیده شده است. همچنین نحوه انجام هر یک از این مراحل هم در ادامه مقاله آورده شده تا شما بتوانید براحتی هر چه تمام مراحل را پیگیری کنید.