نام خدمت

شرح خدمت

لینک دسترسی

مراحل آزمون تا گواهینامه

تمامی مراحل فرایند آزمون تا دریافت گواهینامه را مشاهده نمائید

مشاهده

دریافت کارت آزمون

در صورت پرداخت کامل شهریه و هزینه های مربوط به معرفی آزمون کارت را دریافت کنید

نمایش

اعلام نتیجه آزمون

نتیجه آزمون معمولا بعد از گذشت 24 ساعت از آزمون کتبی اعلام میشود

نمایش

پرداخت صدور گواهینامه

پرداخت مبلغ 50000 تومان مصوب سازمان جهت صدور گواهینامه مهارت

پرداخت

دریافت گواهینامه

پس از پرداخت هزینه و دریافت کد شناسائی از این قسمت گواهینامه را دریافت نمائید

استعلام

پرداخت هزینه مجدد آزمون عملی

در صورت مردودی در آزمون عملی با مشخصات شناسنامه ای کار آموز نسبت به خرید اقدام و تصویر کارت را برای آموزشگاه ارسال کنید . جهت تعین حوزه آزمون و دریافت لیست به اداره آزمون واقع در بلوار جمهوری بعد از چهار راه امیرکبیر مراجعه نمائید .

خرید

پرداخت هزینه مجدد آزمون

در صورت مردودی در آزمون کتبی یا عملی با مشخصات شناسنامه ای کار آموز نسبت به خرید اقدام و تصویر کارت را برای آموزشگاه ارسال کنید

خرید