برنامه زمانبندی آزمون عملی تعمیرکار موبایل بهمن ماه 1400

اسامی واجدین شرایط آزمون عملی شغل تعمیرکار موبایل و تبلت به همراه برنامه زمانبندی آزمون لطفاً موارد زیر را موردتوجه قرار دهید.

1- نیم ساعت قبل از زمان مشخص شده در حوزه آزمونی حضور داشته باشید.

2- جهت جلوگیری از تضییع حق کارآموز ابزار مورد نیاز را به همراه داشته باشید .(پنس ،خمیر قلع، برد اوراقی موبایل، شابلون مربوط به موبایل مورد استفاده )

3- موارد آزمونی شامل عیب یابی (ویدئو‌‌‌‌های آموزشی سایت)، تعویض IC (شابلون )، نقشه خوانی، تست قطعات الکترونیکی و نرم افزار موبایل است.

4- عدم مراجعه در تاریخ و ساعت اعلام شده به منزله مردودی در آزمون عملی است.

ردیف نام و نام خانوادگی محل آزمون تاریخ آزمون ساعت آزمون
1 Smith آموزشگاه راهبرد فنون 1400.11.12 14:00
2 Jackson آموزشگاه راهبرد فنون 1400.11.12 14:00
3 Smith آموزشگاه راهبرد فنون 1400.11.12 14:00
4 Jackson آموزشگاه راهبرد فنون 1400.11.12 14:00
5 Smith آموزشگاه راهبرد فنون 1400.11.12 14:00
6 Jackson آموزشگاه راهبرد فنون 1400.11.12 14:00
7 Smith آموزشگاه راهبرد فنون 1400.11.12 14:00
8 Jackson آموزشگاه راهبرد فنون 1400.11.12 14:00